Adrese : Rēzeknes novads, Griškānu pag., Litavnieki, „Zaļā sala”
Tel. +371 29373015 ; + 371 29125600
hotelzalasala.lv
epasts : zalasala@inbox.lv

Rekvizīti

SIA „Zaļā sala R” ,
reģ. Nr. 42403029514,
SWEDBANK
konta nr. LV55HABA0551036565990