Par piemiņu no viesošanās Latgalē

Piedāvājam iegādāties vietējo amatnieku ražojumus – keramikas izstrādājumus, rokdarbus, garšvielas, zāļu tējas, u.c.