Zaļā sala –  zaļš Rēzeknes novada stūrītis Latgalē !
Zaļš, jo mēs mīlam dabu un cenšamies videi draudzīgi saimniekot, jo kopjam augļu dārzu un puķu dobes. Te dzird putnu balsis un Rēzeknes upes ūdeņu čalas! Sala, jo tā ir prom no ikdienas un mūsu viesi te izbauda savu pasākumu skaistos mirkļus !

Latgalē vienmēr viesi tiek laipni gaidīti un uzņemti, galdā tiek likts vislabākais.
Mēs cenšamies šo tradīciju uzturēt un pārsteigt savus viesus gan ar gādību, gan ar garšīgu maltīti, mājīgiem numuriem un sakoptu ainavu.

Pateicoties mūsu uzņēmuma čaklās komandas darbam esam dzirdējuši daudz pateicības vārdus no saviem viesiem, kā arī esam novērtēti piedaloties konkursos. 2014.gadā saņēmām apbalvojumu Novada gada uzņēmums , 2015.gadā viesu nams tika atzīts par Latgales labāko tūrisma mītni laukos.
Mēs lepojamies, ka esam saimniecība, kura ievēro videi draudzīgas saimniekošanas principus, uzņēmumam ir piešķirta  vides kvalitātes zīme – Zaļais sertifikāts.

Zaļā sala ir vieta, kur baudīsiet latgaliešu viesmīlību !

 

Projekts "Dzīvosim Zaļi"

 Projekts Nr.(16-01-AL15-A019.2101-000007)

SIA” Zaļā sala R” 2017.gada aprīlī  uzsākusi    ES  ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020 .gadam apakšpasākuma 19.2” Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1.” Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”  projekta  „Dzīvosim zaļi” realizāciju.

 Šī projekta ietvaros paredzēts iegādāties Saules kolektorus un Saules baterijas un Veļas mazgāšanas iekārtas.

 Izvēlētās iekārtas un risinājumi ir ilgtermiņa ieguldījums, kas viesu namam “Zaļā sala” ļaus kļūt vēl zaļākam un videi draudzīgākam.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

SIA"Zaļā sala" iesaistījies ESF projekta, «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā. Projekta numurs: Nr. 8.5.1.0/16/I/001.

Projekta realizācijas laiks: 2017. gada 27.Janvāris līdz 2023. gada 31. augustam.

Projekta  mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.

Projekta ietvaros mērķu grupas dalībnieki, no projektā iesaistītajām profesionālajām izglītības iestādēm, tiek apmācīti (teorētiski un praktiski) pie uzņēmējiem (darba devējiem), ar ko LDDK noslēdz sadarbības līgumu par šādu apmācību īstenošanu. Līdz ar to, mērķa grupas dalībnieks iegūst zināšanas un iemaņas, darbojoties reālajā darba vidē, bet darba devējs pats sniedz audzēknim zināšanas, kas nepieciešamas konkrētajam profesijas pārstāvim.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 20 572 986.00 EUR no kurām 85% sedz ESF, bet 15% Latvijas valsts budžeta finansējums.”